For bokhandler:


Boka distribueres nå direkte fra forlag. Ta kontakt for rabattavtaler og bestilling.


Nærmere opplysninger 

Boknett ISBN 978-82-303-5034-8