Om forlaget


Enea forlag utgir bøker som gir gode leseropplevelser.


Første bok er Ankerfeste – havner og historier fra Sørlandet,

der temaet er kystkultur og båtliv.


Flere utgivelser er under planlegging.


Enea forlag har distribusjonsavtale med Forlagssentralen og står også oppført i Bokbasen.no


Enea forlag søker kontinuerlig etter de beste klima- og miljøløsninger. Bøkene trykkes på miljøsertifisert trykkeri.